Servicii de fiscalitate

Obiectivul nostru este de a oferi clienţilor noştri cele mai bune soluţii, sprijin şi asistenţă la problemele întampinate prin intermediul unor lucrări de înaltă ţinută profesională, calitatea acestora fiind asigurată de specialişti cu experienţă în domeniul financiarcontabil şi fiscal.

Pentru "Servicii de fiscalitate" vă oferim următoarele.

  • Consultanţă privind legislaţia financiar – contabilă şi fiscală aplicabilă fiecărei societăţi în parte.
  • Informări privind modificarile legislative cu impact fiscal.
  • Identificarea oportunităţilor fiscale şi exploatarea acestora.
  • Consultanţă la calculul taxelor directe, indirecte (TVA – sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, procedura de rambursare etc. – Impozit pe profit- soluţii, accize, taxe locale etc).
  • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente şi nerezidente.
  • Optimizarea impozitelor şi taxelor de plată.

Servicii complete de contabilitate pentru clienţii din Bucureşti ( sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 ) şi Ilfov.