Evidenţă contabilă completă

Obiectivul nostru este de a oferi clienţilor noştri cele mai bune soluţii, sprijin şi asistenţă la problemele întampinate prin intermediul unor lucrări de înaltă ţinută profesională, calitatea acestora fiind asigurată de specialişti cu experienţă în domeniul financiarcontabil şi fiscal.

Pentru "Evidenţă contabilă completă" vă oferim următoarele.

Servicii de contabilitate primară

În cazul în care clientul alege să ţină evidenţa contabilităţii primare, acordăm asistenţă în legătură cu operaţiunile necesare dobândirii unor proceduri de lucru bine structurate şi organizate în vederea întocmirii:

 • Registrului de casă
 • Notelor de intrare – recepţie – nirurilor
 • Deconturilor de cheltuieli
 • Dispoziţiilor de plată/încasare către casierie
 • Raportului de gestiune
 • Jurnalelor de cumpărări şi vânzări
 • Bonurilor de consum

Contabilitatea de gestiune a firmei

 • Contabilitatea intrărilor de mărfuri, materii prime, materiale auxiliare etc.
 • Contabilitatea fişelor de magazie;
 • Contabilitatea stocurilor de mărfuri;
 • Întocmirea şi înregistrarea notelor de intrare-recepţie şi a bonurilor de consum/notelor de predare;
 • Evidenţa documentelor primare justificative referitoare la vânzări;
 • Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
 • Contabilitatea importurilor şi exporturilor;
 • Contabilitatea ieşirilor de produse finite, de mărfuri sau servicii;
 • Prelucrarea facturilor către clienţi

Contabilitate financiară

 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
 • Evidenţa analitică si sintetică a clienţilor, a furnizorilor;
 • Evidenţa mijloace fixe, calculul amortizării;
 • Optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară;
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare;
 • Întocmirea şi certificarea bilanţurilor semestriale şi anuale.
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele.

Servicii complete de contabilitate pentru clienţii din Bucureşti ( sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 ) şi Ilfov.